,,

WIFI

Hoe werkt het? Hoe maak ik verbinding?

Ga naar instellingen > draadloze verbinding > wifi-netwerken > wifi-netwerk toevoegen

Zoek het netwerk: hotspot_Oud Rijswijk. Klik deze aan.

Typ het wachtwoord in: oudrijswijk

Accepteer de voorwaarden. (hier te downloaden)

Het apparaat maakt nu verbinding met de Facebookpagina van Winkelcentrum Oud Rijswijk. Zodra je verbonden bent kun je naar internet, mail of een andere toepassing waarbij verbinding nodig is. Een volgende keer dat je in het winkelcentrum verbinding wilt maken herkent het apparaat het netwerk vanzelf.

FAQ

Is het netwerk beveiligd?
Ja, je maakt een beveiligde verbinding met het netwerk. Al het dataverkeer wordt versleuteld door de lucht gestuurd.

Ik woon in de Winkelcentrum Oud Rijswijk, kan ik er thuis ook gebruik van maken?
De antennes van het wifi-netwerk zijn gericht op de straat, niet op de huizen. Het is mogelijk dat je thuis toch het netwerk ontvangt. De verbinding is echter niet geschikt voor thuisgebruikers. De verbindingsnelheid is beperkt, hierdoor is het binnenhalen van grotere gegevensbestanden of filmpjes niet rendabel ten opzichte van de huis- internetverbinding.

Is er straling in het winkelcentrum?
Ja, mobiele apparatuur en netwerken geven altijd een geringe straling af. De straling van dit netwerk is echter te verwaarlozen. De straling van mobiel telefoonverkeer is bijvoorbeeld ongeveer 20 keer sterker.

Met het oog op mogelijke gezondheidsrisico’s is de GGD om advies gevraagd. Zij hebben onderbouwd te kennen gegeven dat er geen gevaren zijn voor de gezondheid als gevolg van een draadloos netwerk. De straling van data-antennes valt onder het niet gevaarlijke deel van het stralingsspectrum.

Wanneer is het WIFI netwerk aan?
Het WIFI netwerk staat elke dag aan tussen 7.00 en 22.00 uur