Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van de SWHR. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de SWHR. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.
De op deze website getoonde informatie wordt door de SWHR met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. De SWHR behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.
Hoewel de SWHR alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is de SWHR niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.
Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van de SWHR, welke geen eigendom zijn van de SWHR, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van de SWHR. Hoewel de SWHR uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door de SWHR worden onderhouden wordt afgewezen.
De SWHR sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Privacy voorwaarden

De SWHR vindt het belangrijk zorgvuldig met uw gegevens om te gaan en behandelt deze gegevens dan ook vertrouwelijk. De Wet Bescherming Persoonsgegevens is van toepassing op de gegevens die u aan ons verstrekt. Daarnaast gelden onderstaande regels.

  1. De door u op onze website verzonden gegevens worden niet voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld. Gegevens worden alleen gebruikt voor de directe afhandeling van uw aanvragen, berichten of acties waaraan u heeft deel genomen via deze website.
  2. U kunt zich verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien door u gewenst, zal Unibail-Rodamco op uw verzoek uw gegevens, zoals opgeslagen in haar database, direct verwijderen of wijzigen.
  3. Unibail-Rodamco behoudt zich het recht voor dit Privacy Statement aan te passen.

Cookies

SWHR gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. SWHR gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.