De toekomst van Retail in winkelcentrum Oud Rijswijk

In winkelcentrum Oud Rijswijk zijn in de periode van oktober 2019 tot en met januari 2020

17 retailers door 81 studenten (HBO & MBO) en retail experts onder de loep genomen in het EHBR LAB. Het doel was om de winkels en ondernemers toekomstbestendiger te maken. Zeker in de huidige tijdsgeest is het van groot belang om als retailer regelmatig te kijken naar kansen die voor het grijpen liggen om je winkel te verbeteren en zorg te dragen voor continuïteit.

Deze vijfde editie van het EHBR lab  – Eerste Hulp Bij Retail – is een samenwerking tussen De Haagse Hogeschool (Ondernemerschap & Retail Management), ROC Mondriaan School voor Retail Den Haag, gemeente Rijswijk en winkelcentrum Oud Rijswijk en maakt onderdeel uit van het landelijk onderzoeksproject Future-Proof Retail (www.futureproofretail.nl). De lab activiteiten vonden plaats in het Museum Rijswijk, die voor zes woensdagen een van haar expositie zalen ter beschikking stelde.

Een aantal van de retail experts en adviseurs die tijdens het EHBR lab met veel enthousiasme hun kennis en ervaring met de studenten en retailers hebben gedeeld, zijn: Sander van der Nol (Regio adviseur Inretail), auteur/hoogleraar Cor Molenaar, online ondernemer Bradley Camelia, auteur Hans van Tellingen, duurzame mode ondernemer Erik de Groot, Sophie van Rooij (Thuiswinkel.org) en het centrummanagement SWHR.

Door MBO studenten en docenten is door middel van ‘Mystery Shopping’ gekeken naar het functioneren van het winkelcentrum en de winkels. De bevindingen werden door de studenten middels een speciaal hiervoor ontwikkelde applicatie vastgelegd. Hieruit kwam onder andere naar voren dat:

  • het winkelcentrum goed bereikbaar is, maar de parkeerplaatsen minder goed vindbaar zijn.
  • het winkelcentrum de bezoeker verrast door de mooie, authentieke panden en sfeer, waarbij een aantal panden niet in dit beeld past.
  • tussen de winkeliers een sterke wil is om samen te werken en elkaar te helpen.

Door de HBO studenten is op basis van wekelijks praktijkonderzoek, gebaseerd op het gedachtengoed van Design Thinking, de toekomstbestendigheid van de deelnemende retailers onderzocht. De resultaten hiervan presenteerden de studenten op woensdagavond 15 januari, in Museum Rijswijk. Hun bevindingen en adviezen worden gepitcht middels infographics in een, bij het museum passende, expositievorm. Dit kunnen zowel korte als lange termijn adviezen zijn, waarmee de retailer op een praktische wijze aan de slag kan gaan.

Met deze adviezen kunnen het winkelcentrum Oud Rijswijk en haar ondernemers aan de slag om meer waarde te bieden voor het winkelend publiek, nu en in de toekomst.