Oud Rijswijk behaalt Keurmerk Veilig Ondernemen

Op 1 november 2020 is de hercertificering behaald van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) in het winkelgebied Oud Rijswijk. De hercertificering geeft aan dat alle betrokken partijen, Gemeente Rijswijk, Stichting Winkelcentrum Historisch Rijswijk, Politie eenheid Den Haag Team Rijswijk en Veiligheidsregio Haaglanden, samen structurele maatregelen nemen om de veiligheid in het winkelgebied te verbeteren. Afgelopen vrijdag 13 augustus heeft wethouder Larissa Bentvelzen de KVO-certificaten uitgereikt aan de betrokken partijen.

Het Keurmerk Veilig Ondernemen staat voor een schoon, heel en veilig winkelgebied. Alle partijen zetten zich, elk op hun eigen gebied en gezamenlijk, hiervoor in. Door middel van het Keurmerk Veilig Ondernemen wordt op een gestructureerde manier de samenwerking tussen ondernemers, bewoners, gemeente, politie en brandweer in het winkelgebied Oud Rijswijk gewaarborgd.

Afgelopen jaren is door de betrokken partijen hard gewerkt om Winkelgebied Oud Rijswijk schoner en veiliger te maken. Gezamenlijk met ondernemers, handhaving van Gemeente Rijswijk en Politie is een whatsApp-groep actief waarin zaken die gesignaleerd worden snel gedeeld worden en waarop daarna gereageerd kan worden. Door de gemeente Rijswijk is een actief beleid ingezet op het verwijderen van weesfietsen om zo de capaciteit van de fietsenstallingen zo groot mogelijk te houden voor de bezoekers van het winkelcentrum. Het straatmeubilair wordt intensiever schoongemaakt en tevens zijn de elektrakasten voorzien van een signing(bestickering) waardoor deze minder opvallen in het straatbeeld. In 2020 hebben we natuurlijk te maken gekregen met Coronamaatregelen waar ook de ondernemers van Oud Rijswijk zich aan gehouden hebben. Maar ook de zaterdagmarkt is opnieuw ingedeeld om zo meer ruimte te verkrijgen. Bijkomend voordeel is dat hierdoor de bereikbaarheid voor hulpdiensten tijdens de zaterdagmarkt verder verbeterd is.

Onder de ondernemers heeft ruim 85% een veilig gevoel in winkelcentrum Oud Rijswijk. In 2017 was dat nog 80%. Ook uit de cijfers van politie blijkt dat het winkelcentrum Oud Rijswijk minimaal te maken heeft met criminaliteit. Kortom de veiligheid van ondernemers en consumenten is goed op orde.

Ondanks deze positieve resultaten blijft de KVO werkgroep geïnspireerd om ook de komende drie jaar diverse maatregelen uit te voeren om het winkelgebied nog verder te verbeteren op de gebieden schoon, heel en veilig. De belangrijkste onderwerpen zijn het realiseren van extra stallingsmogelijkheden voor fietsers, het voetgangersgebied volledig brommer en scooter vrij te krijgen en verbetering van de inrichting van het openbaar gebied.

 

Recente berichten